Opera Thomae

KKK

Aplikacja napisana w celach ewangelizacyjnych daje moliwo dogbnego zapoznania si z treci Katechizmu Kocioa Katolickiego. Dostpne jest...

May 31, 2020 By Opera Thomae