Oromo ICT

OROMO ICT

Fayyadamaan[App] Kun Marsariitii www.oroict.com hordoftootni keenya Mobile irratti akka fayyadamaniif yaadamee kan hojjatameedha. Fayyadamaa...

July 27, 2018 By Oromo ICT