Kikkut / Bakerman

Rusken Hold Oslo rent med mobilen!

Oslo kommune og Rusken har utviklet en app, hvor Oslos innbyggere enkelt kan melde fra om forspling. Med Ruskenappen er det lett bidra...

August 27, 2015 By Kikkut / Bakerman