Finann sprva SR

Over doklad

SK:Aplikcia Overenie pokladninho dokladu (OPD) sli pre jednoduch kontrolu pokladninch dokladov vystavench vo virtulnej registranej...

March 30, 2015 By Finann sprva SR

Superkolky

S aplikciou Superkolky mte monos na zklade nasnmanho QR kdu, alebo zadanm identifiktora kontrolnej znmky, zisti informcie o sprvnom...

March 22, 2015 By Finann sprva SR