Hai Thanh Tran

Tr Chi Tr Tu 2

Tr Chi Tr Tu 2 l version 2 ca game Tr Chi Tr Tu:+ ng dng c cp nht thm 2 chuyn mc l "Phn Loi" v "Tm D ng"+ Cp nht chnh sch mi cho ngi...

January 28, 2015 By Hai Thanh Tran

Tr Chi Tr Tu

Tr Chi Tr Tu (TC2T) l mt ng dng vi nhiu phn chi hp dn v y l th. Bn s c tri nghim bng cch tr li cc cu hi m chng trnh ng dng a ra v vic...

February 26, 2014 By Hai Thanh Tran

Lingo Card

Mua hng gim gi n 49% khi n ung, mua sm, du lch vi Th u i Lingo Card! Lingo Card t ho l th tch im a tin ch u tin Vit Nam dnh cho cng...

January 6, 2014 By Hai Thanh Tran

V Phuc

V-Phc l b sn phm nghin cu hon chnh v thuyt m Dng ng hnh, s kt tinh ca nhng nguyn l v phng php lun gii c nghin cu bi Trung tm nghin...

November 8, 2013 By Hai Thanh Tran

VinaBox

Vinabox l ng dng a phng tin c ci t trn in thoi di ng, cung cp kho ni dung phong ph cho php ngi dng xem trc tuyn v ti trc tip v TD.Vi...

June 1, 2013 By Hai Thanh Tran