Phuong Hoai Dinh Gia Nu

TruyenHuyenHuyen

Truyn c nhng yu t huyn b, khoa hc kh gii thch.

February 27, 2016 By Phuong Hoai Dinh Gia Nu

TruyenLichsu

Ni dung truyn thng xy ra trong lch s, c nhiu yu t tng t so vi lch s th gii tht.

February 27, 2016 By Phuong Hoai Dinh Gia Nu

no.TruyenQuansu

Truyn c yu t qun s, thng din ra trong mi trng qun i, qun lnh.

February 27, 2016 By Phuong Hoai Dinh Gia Nu

TruyenXuyenKhong

Xuyn Khng, Xuyn Vit l th loi nhn vt chnh v mt l do no m b a n sinh sng mt khng gian hay mt khong thi gian khc.Nhn vt chnh c th trc...

February 27, 2016 By Phuong Hoai Dinh Gia Nu