GOVERNMENT OF MALAYSIA

KelGov JPS

KelGov JPS application aims to provide more extensive disclosures about the headquarters of the Department of Irrigation and Drainage...

August 10, 2020 By GOVERNMENT OF MALAYSIA

My Ujana

My Ujana merupakan aplikasi mudah alih yang dibangunkan oleh Jabatan Landskap Negara (JLN) di bawah Kementerian Kesejahteraan Bandar,...

July 24, 2020 By GOVERNMENT OF MALAYSIA

MCG News

MCG News adalah aplikasi yang menghimpunkan semua berita dan maklumat berkaitan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia dari semua sumber...

July 24, 2020 By GOVERNMENT OF MALAYSIA

PKB Publication

PKB Publication ini di bangunkan bertujuan memberikan maklumat kepada orang awam mengenai penerbitan yang diterbitkan oleh PKB. Penerbitan...

July 24, 2020 By GOVERNMENT OF MALAYSIA

eKeberadaanGuru

Aplikasi mudah alih ekeberadaan guru dibangunkan sebagai satu langkah inisiatif Kementerian Pendidikan Malaysia dalam memastikan perkhidmatan...

July 24, 2020 By GOVERNMENT OF MALAYSIA

MCG Info

MCG Info (Malaysia Coast Guard Information) adalah satu aplikasi yang telah dibangunkan secara dalaman oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim...

July 24, 2020 By GOVERNMENT OF MALAYSIA

MySWCorp

Aplikasi MySWCorp merupakan sebuah aplikasi yang dibangunkan bagi memudahkan orang awam memperolehi informasi berkaitan jadual kutipan...

July 24, 2020 By GOVERNMENT OF MALAYSIA