Jacob Coetzer

Senwes Graan

Die Senwes Graan toepassing (App) is spesifiek ontwikkel om relevante graanmarkinligting te alle tye toeganklik te maak vir alle rolspelers...

By Jacob Coetzer | Added February 28, 2016