Ideas 4 Apps CC

TeleFinder Loskopvallei

Telefinder Loskopvallei is an up to date Business, Telephone and Information directory that consist of telephone numbers, cell phone...

By Ideas 4 Apps CC | Added April 5, 2016

AGES Dolomite Helpdesk

This is an app for use by Africa Geo-Environmental Engineering and Science (AGES) as part of their Dolomite projects.

By Ideas 4 Apps CC | Added October 2, 2015

TeleFinder Witbank/Emalahleni

Telefinder Witbank/Emalahleni is a up to date Business, Telephone and Information directory that consist of telephone numbers, cell...

By Ideas 4 Apps CC | Added August 24, 2015

TeleFinder Bronkhorstspruit

Telefinder Bronkhorstspruit is a up to date Business, Telephone and Information directory that consist of telephone numbers, cell phone...

By Ideas 4 Apps CC | Added July 27, 2015

TAPP EDCC113 AFR3

In hierdie Tapp (Teaching App) word die volgende inhoude hanteer:- ONDERWYSVOORSIENING IN SUID-AFRIKA- DISSIPLINE IN SA ONDERWYSIn...

By Ideas 4 Apps CC | Added February 16, 2015

TAPP LSKN312 AFR3

In hierdie Tapp (Teaching App) word die volgende inhoude hanteer:- Kindervoeding- Voedselveiligheid- VoedselkwessiesIn this Tapp (Teaching...

By Ideas 4 Apps CC | Added February 16, 2015

TAPP VGLO612 AFR4

In hierdie Tapp (Teaching App) word die volgende inhoude hanteer:- ONDERWYSSTELSEL: CHINA- VERGELYK ONDERWYSKUNDIGE STRUKTUREIn this...

By Ideas 4 Apps CC | Added February 16, 2015

TAPP VGLO612 AFR5

In hierdie Tapp (Teaching App) word die volgende inhoude hanteer:- ONDERWYSUITDAGINGS: 21STE EEU- WERKOPDRAGTEIn this Tapp (Teaching...

By Ideas 4 Apps CC | Added February 16, 2015

TAPP EDCC411 AFR4

In hierdie Tapp (Teaching App) word die volgende inhoude hanteer:- Delikte: Toepassing 2.- Aanspreeklikheid: skade- Ernstige wangedragIn...

By Ideas 4 Apps CC | Added February 16, 2015

TAPP EDCC411 AFR3

In hierdie Tapp (Teaching App) word die volgende inhoude hanteer:- Soorte arbeidsverhoudinge- Aspekte by ontslag- Billikheid, diensvoorwaardes-...

By Ideas 4 Apps CC | Added February 16, 2015

TAPP MATF311 AFR2

In hierdie Tapp (Teaching App) word die volgende inhoude hanteer:- Oppervlakte-eenhede- Veelhoeke en tessellasies- Prismas, poliders,...

By Ideas 4 Apps CC | Added February 16, 2015

TAPP VGLO612 AFR2

In hierdie Tapp (Teaching App) word die volgende inhoude hanteer:- Onderwysstelseladministrasie- Onderwyskundige struktuur- Onderwys-ondersteuningsdienste-...

By Ideas 4 Apps CC | Added February 16, 2015

TAPP VGLO612 AFR3

In hierdie Tapp (Teaching App) word die volgende inhoude hanteer:- Onderwysstelsel en sosiale strukture- Doelgerigtheid as eienskap-...

By Ideas 4 Apps CC | Added February 16, 2015

TAPP EDCC113 AFR4

In hierdie Tapp (Teaching App) word die volgende inhoude hanteer:- BEHAVIOURISME- PRAGMATISME- REKONSTRUKTIVISME- POSTMODERNISME- CONSTRUCTIVISME-...

By Ideas 4 Apps CC | Added February 16, 2015

TAPP VGLO612 ENG2

In this Tapp (Teaching App) the following content will be covered:- Education System Administration- Structure for Teaching- Education...

By Ideas 4 Apps CC | Added February 16, 2015