Ideas 4 Apps CC

TeleFinder Delmas

Telefinder Delmas is a up to date Business, Telephone and Information directory that consist of telephone numbers, cell phone numbers...

By Ideas 4 Apps CC | Added April 7, 2016

TeleFinder Loskopvallei

Telefinder Loskopvallei is an up to date Business, Telephone and Information directory that consist of telephone numbers, cell phone...

By Ideas 4 Apps CC | Added April 5, 2016

TeleFinder Lephalale/Ellisras

Telefinder Lephalale/Ellisras is a up to date Business, Telephone and Information directory that consist of telephone numbers, cell...

By Ideas 4 Apps CC | Added November 9, 2015

Telefinder Midvaal/Vereeniging

Telefinder Vereniging is a up to date Business, Telephone and Information directory that consist of telephone numbers, cell phone numbers...

By Ideas 4 Apps CC | Added October 20, 2015

AGES Dolomite Helpdesk

This is an app for use by Africa Geo-Environmental Engineering and Science (AGES) as part of their Dolomite projects.

By Ideas 4 Apps CC | Added October 2, 2015

TeleFinder Middelburg

Telefinder Middelburg is a up to date Business, Telephone and Information directory that consist of telephone numbers, cell phone numbers...

By Ideas 4 Apps CC | Added September 28, 2015

TeleFinder Witbank/Emalahleni

Telefinder Witbank/Emalahleni is a up to date Business, Telephone and Information directory that consist of telephone numbers, cell...

By Ideas 4 Apps CC | Added August 24, 2015

TeleFinder Bronkhorstspruit

Telefinder Bronkhorstspruit is a up to date Business, Telephone and Information directory that consist of telephone numbers, cell phone...

By Ideas 4 Apps CC | Added July 27, 2015

TAPP EDCC113 AFR2

In hierdie Tapp (Teaching App) word die volgende inhoude hanteer:- KOSMOLOGIE: DIE SA ONDERWYSSTELSEL- GELEENTHEDE VIR EFFEKTIEWE ONDERWYS...

By Ideas 4 Apps CC | Added February 17, 2015

TAPP EDCC113 AFR3

In hierdie Tapp (Teaching App) word die volgende inhoude hanteer:- ONDERWYSVOORSIENING IN SUID-AFRIKA- DISSIPLINE IN SA ONDERWYSIn...

By Ideas 4 Apps CC | Added February 16, 2015

TAPP LSKN312 AFR3

In hierdie Tapp (Teaching App) word die volgende inhoude hanteer:- Kindervoeding- Voedselveiligheid- VoedselkwessiesIn this Tapp (Teaching...

By Ideas 4 Apps CC | Added February 16, 2015

TAPP VGLO612 AFR4

In hierdie Tapp (Teaching App) word die volgende inhoude hanteer:- ONDERWYSSTELSEL: CHINA- VERGELYK ONDERWYSKUNDIGE STRUKTUREIn this...

By Ideas 4 Apps CC | Added February 16, 2015

TAPP VGLO612 AFR5

In hierdie Tapp (Teaching App) word die volgende inhoude hanteer:- ONDERWYSUITDAGINGS: 21STE EEU- WERKOPDRAGTEIn this Tapp (Teaching...

By Ideas 4 Apps CC | Added February 16, 2015

TAPP EDCC411 AFR4

In hierdie Tapp (Teaching App) word die volgende inhoude hanteer:- Delikte: Toepassing 2.- Aanspreeklikheid: skade- Ernstige wangedragIn...

By Ideas 4 Apps CC | Added February 16, 2015

TAPP EDCC411 AFR3

In hierdie Tapp (Teaching App) word die volgende inhoude hanteer:- Soorte arbeidsverhoudinge- Aspekte by ontslag- Billikheid, diensvoorwaardes-...

By Ideas 4 Apps CC | Added February 16, 2015