Minh Nguyen duc

Thut ng lut Vit Nam

ng dng l 1 b cc thut ng lut hay dng trong cc vn bn php lut

January 27, 2015 By Minh Nguyen duc

T in thuc - Thuc dn gian

ng dng l 1 b t in thuc Ty. Cho php ngi dng bit c cng dng ca tng loi thucNgoi ra ng dng cn tng hp cc bi thuc dn gian Vit Nam nh:- Cha...

January 24, 2015 By Minh Nguyen duc

B mt gic m

Sau mt gic m di, bn tnh dy vi ni hoang mang, lo lng khng bit mnh gp phi im lnh hay d. V bn c suy ngh v iu c ngy.ng dng B Mt Gic M s...

January 24, 2015 By Minh Nguyen duc

Ng ngn nh qun l

"Ng Ngn Nh Qun L" thng qua nhng cu truyn ng ngn ch ra cho chng ta nhng bi hc v gi v vic qun l m bn c th p dng trong vic qun l cng ty,...

January 22, 2015 By Minh Nguyen duc

Th Vit Nam

ng dng tng hp hn 100 bi th hay, ni ting, c chn lc ca cc tc gi Vit Nam.

January 22, 2015 By Minh Nguyen duc

Ngn ng cc loi hoa

Mi loi hoa c mt sc thi v hnh tng ring. Mi loi hoa l biu tng cho mt ngha khc nhau. Lm sao bn bit ht c ngha ca chng. Hy xem cm nang nh...

January 22, 2015 By Minh Nguyen duc

Phong thu

D mun hay khng, chng ta kh c th ph nhn c vai tr ca Phong thy trong i sng hin i. Ngy xa, ch c tng lp vua cha, quan li v nh giu mi c...

January 19, 2015 By Minh Nguyen duc