Prifysgol Bangor University

Macsen

Cynorthwyydd personol digidol Cymraeg cod agored cenhedlaeth gyntaf yw Macsen. Gall chwarae cerddoriaeth Gymraeg, darllen y newyddion...

April 19, 2020 By Prifysgol Bangor University

Chartered Banker MBA Enquiry

Stay connected wherever you are by downloading the Chartered Banker MBA app. The app allows you to access comprehensive information...

March 15, 2020 By Prifysgol Bangor University

The Saltmarsh App

Do you enjoy spending time outside and exploring the coast of England and Wales? Have you ever explored a salt marsh? Salt marshes...

March 11, 2020 By Prifysgol Bangor University

TILTCymru

Dyma ap i gyd-fynd gyda chwrs Cymraeg lefel dechreuwyr y cynllun Tilt. Mae'n cyflwyno geirfa a phatrymau syml o'r cwrs ac ambell reol...

July 30, 2014 By Prifysgol Bangor University

Paldaruo

Mae Paldaruo yn ap ar gyfer galluogi siaradwyr Cymraeg i gyfrannu eu lleisiau at y project GALLU. Nod GALLU (Gwaith Adnabod Lleferydd...

June 27, 2014 By Prifysgol Bangor University

Ap Geiriaduron

Maer Ap Geiriaduron yn cynnwys y geiriadur cyffredinol Cysgair, a hefyd y geiriaduron termau safonol ar gyfer ysgolion a cholegau addysg...

October 23, 2012 By Prifysgol Bangor University

SIREN Cayman

This application provides:-1) map depicting the Marine Protected Areas of the Cayman Islands2) information relating to the Marine Laws...

April 18, 2016 By Prifysgol Bangor University