Prifysgol Bangor University

SIREN Cayman

This application provides:-1) map depicting the Marine Protected Areas of the Cayman Islands2) information relating to the Marine Laws...

By Prifysgol Bangor University | Added April 18, 2016

TILTCymru

Dyma ap i gyd-fynd gyda chwrs Cymraeg lefel dechreuwyr y cynllun Tilt. Mae'n cyflwyno geirfa a phatrymau syml o'r cwrs ac ambell reol...

By Prifysgol Bangor University | Added July 30, 2014

Paldaruo

Mae Paldaruo yn ap ar gyfer galluogi siaradwyr Cymraeg i gyfrannu eu lleisiau at y project GALLU. Nod GALLU (Gwaith Adnabod Lleferydd...

By Prifysgol Bangor University | Added June 27, 2014

Ap Geiriaduron

Maer Ap Geiriaduron yn cynnwys y geiriadur cyffredinol Cysgair, a hefyd y geiriaduron termau safonol ar gyfer ysgolion a cholegau addysg...

By Prifysgol Bangor University | Added October 23, 2012