domesticusdevelop

MapSave

Save up to 50 map positions together with a short note.Check for latitude and longitude.Receive the current address at your position.Bring...

February 16, 2014 By domesticusdevelop

Roslagens Ornitologiska Frening

Fr iOS6 eller senare.- Huvudsakligen mnad fr medlemmar i Roslagens Ornitologiska Frening att snabbt och enkelt hitta information om...

February 16, 2014 By domesticusdevelop

Reskassa

- Ett memo fr din reskassa.Hr kan du se hur mycket som finns kvar p ditt reskassekort redan innan du lmnar hemmet.Speciellt bra fr...

March 11, 2013 By domesticusdevelop

BlixtDunder

Get better control on a rainstorm with thunder.Press start button and see time and distance to the lightning.Get a check every time...

January 22, 2013 By domesticusdevelop

Vindkraft

- Om man undrar hur mycket effekt ett vindkraftverk kan leverera s kan man f ett svar hr.- Kalkylator fr berkning av effekt frn vindkraftverk.-...

January 1, 2013 By domesticusdevelop

Viltspr

*Fr iOS5 eller senare- Identifiera djur med hjlp av spren.- Innehller 60 djur frdelat p 30 med tassar, 10 med klvar samt 20 fglar.-...

January 5, 2012 By domesticusdevelop