Samuelio Bako muziejaus gidas

Aplikacija sukurta S.Bako muziejaus Vilniuje lankytojui. S.Bako muziejaus virtualaus gido aplikacija naudojama tik esant muziejuje. Lankantis jame be gido, aplikacija kiekvienam trumpai pristato ekspozicijos turin, padeda nuosekliai nueiti lankytojo keli, susipainti su S. Bako kryba ir vaikystje Vilniuje igyvento Holokausto aplinkybmis. Aplikacijoje diegtas ir video formatas, leidiantis lankytojui igirsti ir pamatyti paties autoriaus paveiksl komentarus - j simbolik, krimo aplinkybes, vaikystje patirtus igyvenimus, takojusius jo kryb vis likus gyvenim. Perirjs ekspozicij lankytojas gali palikti savo atsiliepim.The application is created for the visitor of Samuel Bak Museum in Vilnius. This Samuel Bak Museums virtual guide application is used exclusively in the Museum Hall. The application is for expositions personal tour, once visiting the museum without a guide. It presents the content of the exposition, helps to follow the path of the visitor and to get acquainted with the works of Samuel Bak, which were deeply influenced by the Holocaust survived in his childhood in Vilnius. The video format installed in the application allows the visitor to see and hear the artist's own comments on the paintings, symbols and experiences of childhood influencing his entire work. After reviewing the exposition, the visitor may leave his review.
Price USD 0
License Free
Version 1.1
Operating System iOS
System Requirements Requires iOS 9.0 or later. Compatible with iPhone, iPad, and iPod touch.