Babysitting.today

Najdte a zajistte si hldn pro svoje dt kdykoliv a kdekoliv, kde ho zrovna potebujete, a to bhem nkolika minut. Babysitting.today spojuje rodie shldakami velmi rychle a snadno.Babysitting.today slou vem rodim, co nutn potebuj hldn, a vem hldakm, kter shnj nov pracovn pleitosti. Vymysleli jsme to pro vs opravdu jednodue zaregistrujte se, vyplte svj profil a najdte si hldaku, nebo nabdnte rodim svj voln as na hldn.MIL RODIEnajdte si hldn pro svoje dti bhem pr jednoduchch krok. Bez ekn, telefonovn a zdlouhavho domlouvn. Vaplikaci Babysitting.today hned uvidte hldaky zokol, kter maj as a mohou vm dti pohldat.I NA POSLEDN CHVLIu si nemuste kino plnovat tden dopedu a doufat, e se vm hldn nezru. VBabysitting.today si vytvote vlastn seznam hldaek, kter pro vs budou pracovat a kterm budete moci vit.ZVAEHO OKOLNa map se vm ukou hldaky zvaeho blzkho okol. I toto umouje flexibiln zajiovn hldn, kdy ji mte za rohemPODLE SVCH KRITRIVsystmu je spousta hldaek srznmi zkuenostmi a znalostmi pro svoje dt si mete vybrat podle vlastnch kritri takovou, kter snm bude kompatibiln, budou si rozumt nebo teba zvldne vyhovt specilnm potebm dtte, a bude pro vs cenov dostupn.ZALOTE HLDNVyberete hldaky, zalote hldn, vykte na potvrzen jedn znich a je to!MIL HLDAKOzajisti si brigdu vdy, kdy ji bude zrovna potebovat! Hldej dti, kdykoliv, kdy se ti to hod, a kdekoliv, kde se zrovna jsi. Babysitting.today t spoj srodii ztvho okol, kte potebuj najt hldn pro svoje dti, bhem pr minut.BU SVM FEMNastav si profil, naplnuj si, kdy m as na hldn, napi svoje poadavky na honor a nech rodie, a se ti ozvou se svou dost o hldn!KOMUNIKUJ RYCHLEKdy ti rodi pole dost o hldn, kliknutm ji potvr nebo odmtni. Takhle jednoduch to je!A M TO BLZKO!Je jen na tob, jak daleko chce za hldnm dojdt. Zobrazovat se bude vdy jen rodim vtebou zvolen vzdlenosti, take cesta do prce ti nikdy nezabere moc asu!VYDLVEJKolik si za hldn ekne, je jen na tvm uven!UETIU ns nemus platit dn provize zhldn. Vechno, co si vydl, pat jen tob. Vyzkouej si Babysitting.today na 3 msce zdarma!
Price USD 0
License Free
Version 1.1.4
Operating System iOS
System Requirements Compatible with: ipad2wifi, ipad2wifi, ipad23g, ipad23g, iphone4s, iphone4s, ipadthirdgen, ipadthirdgen, ipadthirdgen4g, ipadthirdgen4g, iphone5, iphone5, ipodtouchfifthgen, ipodtouchfifthgen, ipadfourthgen, ipadfourthgen, ipadfourthgen4g, ipadfourthgen4g, ipadmini, ipadmini, ipadmini4g, ipadmini4g