Nehnutelnosti.sk

Mobiln aplikcia od Nehnutenosti.sk, jednotky von-line inzercii realt, ktor ponka jednoduch apohodln vyhadvania a pridanie nehnutenost. Vyberte lokalitu, zvote druh anjdite nehnutenos poda vaich predstv. Ak vponuke nenjdete nehnutenos, ktor by vm vyhovovala, vyuite funkciu Moje hadanie. Prostrednctvom tejto sluby vs push notifikciou upozornme na inzert, ktor spa vae poiadavky avyhovuje vmu uloenmu hadaniu. Okrem vyhadvania novch inzertov mete sledova aj konkrtne inzerty. Ozmene ceny v inzerte alebo jej vyradenie zponuky vs taktie upozornme push notifikciou. Prehad funkci:* Jednoduch archle pridanie inzertov s fotkami priamo zmobilu* Vyhadvanie a sprva inzertov* Notifikcie ozmene vsledovanom inzerte * Notifikcie o novch inzertoch vponuke vyhovujce uloenmu automatickmu hadaniu * Rchle ajednoduch kontaktovanie predvajceho
Price USD 0
License Free
File Size 7.71 MB
Version 1.0.6
Operating System iOS
System Requirements Compatible with: iphone4, iphone4, ipad2wifi, ipad2wifi, ipad23g, ipad23g, iphone4s, iphone4s, ipadthirdgen, ipadthirdgen, ipadthirdgen4g, ipadthirdgen4g, iphone5, iphone5, ipodtouchfifthgen, ipodtouchfifthgen, ipadfourthgen, ipadfourthgen, ipadfourthgen4g, ipadfourthgen4g, ipadmini, ipadmini, ipadmini4g, ipadmini4g