Trong x hi Vit Nam hin nay, xem tng v hc tng l mt hin tng vn ha rt ph cp. Thu ht mt s tn v cng ng o trong hu ht mi giai cp. S ngi hnh ngh, ti t cng nh chuyn nghip khng phi t. S ngi i xem li cng ng hn. Nhng, li c rt t ngi kho cu thm su ngnh tng php. Cho nn ngnh ny vn cn b d lun xem nh mt mn hc huyn b. Ng nhn ny s d c mt phn l do nhng ngi hnh ngh, v mc ch qung co, huyn b ha khoa bi ton, phn khc v cc sch hin c cha din xut c quan nim nhn bn v nn tng thc nghim ca tng hc. Tc phm tng hc hin nay nc ta va t i, va n s, li mang nng tnh cch hoang ng, hoc qu thin v phn thc hnh, nng v giai thai m b phn l thuyt bn bn, cho nn khng xy dng c mt hc thuyt vng chi cho khoa nhn tng.Ngay t bui s khai, khoa ny l mt b mn nhn vn, bao trm mt lnh vc v cng phong ph, c mt nn tng nhn bn v mt phng php thc nghim ht sc r rt.Tht vy, nhn tng hc ng tng hp tt c b mn tm l hc Ty Phng vo mt mi. Tm l hc Ty Phng kho st con ngi qua nhiu chuyn khoa ring r. C hc phi chuyn kho thc v tim thc (conscience et subconscience), c hc phi nghin cu tnh tnh (carratrologie), c hc phi chuyn kho tc phong (behaviorisme). S tn ti song song ca nhng chuyn khoa cho thy nhn hc Ty Phng phn tch con ngi nhiu hn l tng hp con ngi. Mt kho hng nh th khng trnh ni khuyt im phin din. Khoa tng - ng nhp chung cc lnh vc nhn hc lm mt. Nhng nt tng ca khoa nhn hc -ng ng thi mang ngha tnh tnh ln tc phong.Nhng, tng hc -ng khng dng chn . Khoa ny cn o su c a ht ph qu, bnh tt, th yu, sinh k, ngh nghip. Ngai con ngi, ng Phng cn nghin cu c i ngi.Mt khc, tng hc ng cn tm hiu, qua nt tng mi c nhn, nhng chi tit lin quan n nhng ngi khc c lin h mt thit vi mnh: l cha m, v chng, anh em, con ci, bn b.Sau cng, s gii an ca tng hc -ng cn rng ri v to bo hn hn khoa tm l Ty Phng. T ni tm v lin h ca con ngi, khoa tng -ng tin an lun vn mng, dm khng nh c s thnh bi, thnh suy, xt c qu kh ln tng lai khng dng li mt giai an noV mt quan nim, tng hc -ng khng c g thn b. Khoa ny lc no cng hng v con ngi v i ngi lm i tng quan st. S quan st t nn tng trn nhng nt tng con ngi. Tnh tnh v vn s khm ph c khng bao gi c suy din t thn linh hay t nhng nim tru tng. l quan nim han ton nhn bn. Quan nim ny da trn nh cn bn l: c bn trong t phi biu l ra bn ngai.V thm nhun tinh thn nhn bn, khuynh hng tng hc - ng coi trng phn nhn nh: ci tm con ngi quyt nh tng lai con ngi. Thut xem tng chung quy thu gn vo thut xem tm. Nhn tng hc l mt nhn tm hc. Nguyn tc ch o ny c din t qua chm ngn cn bn sau y: "Tng t tm sinh, tng ty tm dit ". Vn coi ni tm l chn tng, cho nn phn tng ca hnh hi ch l nhng yu t b ngai hng dn ngi xem i vo b su ca tm hn. V ch khi no khm ph c bn th thm su ca con ngi th mi t mc ch ca Ty Phng. y l quy tc duy nht, bt di bt dch ca vic hc tng v ca vic xem tng...
PriceUSD0
LicenseFree
File Size7.08 MB
Version1.2
Operating System iOS
System RequirementsCompatible with: iphone4, iphone4, ipad2wifi, ipad2wifi, ipad23g, ipad23g, iphone4s, iphone4s, ipadthirdgen, ipadthirdgen, ipadthirdgen4g, ipadthirdgen4g, iphone5, iphone5, ipodtouchfifthgen, ipodtouchfifthgen, ipadfourthgen, ipadfourthgen, ipadfourthgen4g, ipadfourthgen4g, ipadmini, ipadmini, ipadmini4g, ipadmini4g