Vkonn a spolehliv chvika. Jednodue Vs zavolnm na jin telefon upozorn, e se Vae dt probudilo. Ale um i mnohem vce!Znte to - Vae dt sp a rdi byste si odpoinuli po celm dni hldn - sednout si chvli s pteli i s rodinou... Ale co kdy se dt probud a zane breet?Nyn nemuste kadch 5 minut chodit poslouchat do dtskho pokoje, zda dt nebre. S na aplikac budete informovni kdy se dt probud a zane breet - a zjistte i mnohem vce!Dtsk alarmFunkce alarmu bude monitorovat hluk v mstnosti. Pokud bude zaznamenn hluk, jednodue V iPhone zavol na jin slo (nap. vaeho partnera) a vy se dozvte, e se Vae dt probudilo. Samozejm mete nastavit, za jak dlouho m Chvika telefonovat, aby bylo nap. eliminovno jen krtk probuzen, zakaln atd. V zloce Nastaven mete pak upravit i dal volby, tak aby odpovdali potebm Vaeho dtte.Nae aplikace tak nabz jedinenou funkcionalitu "mmin hlas". Samozejm to nemus bt jen mmin hlas, co Vae dt spolehliv uti. Nae chvika Vm vak umon nahrt jakkoliv zvuk, kter bude dtti pehrn ve chvli, kdy bude detekovn hluk v mstnosti. Pokud tato nahrvka dt uti a to opt usne, nemusme spoutt alarm. Tato funkce je samozejm voliteln. Podobn mete vyut funkci "ukolbavky" - chvika me pi sputn monitorovn pehrt Vmi namluven zvuk nebo libovolnou skladbu z knihovny iTunes.Monitor hlukuSp Vae dt ve sv mstnosti, nebo zkrtka mte tvrd spnek a neslyte kad non hluk? Dky naemu monitoru hluku budete mt jedinen pehled o tom, co se v noci dlo. Kalalo? Mluvilo ze span? Ve bude nahrno a vy si rno mete v klidu pehrt, co Vae dt ruilo ze spnku. A dokonce mete nahran zvuky odeslat na libovoln email (nap. vaemu dokrotovi, aby si poslechl, jak Vae dt kalalo).Zznam aktivityPro ob hlavn funkce, alarm i monitor je zaznamenvn podrobn pehled udlost. Pomoc zznamu aktivity zjistte, jak dlouho vae dt spalo, jak asto se dt budilo a podobn. Mete tak zjistit, zda se nap. dt pravideln bud v konkrtn hodinu a najt tak piny tohoto buzen.Bohat monosti nastavenKad dt je jedinen - a Vae nen vjimkou. Vme to, a proto jsme pipravili monosti nastaven Chviky tak, aby mohlo odpovdat poadavkm Vaeho dtte. Chcete spustit alarm a ve chvli, kdy dt ple 2 minuty? Anebo chcete nastavit citlivost senzoru hluku na vysokou, abyste vdli ji o prvnm nznaku probuzen? Je to na Vs.Upozornn:* Pro pouit Alarm funkce mus bt iPhone zapnut (nesm bt v reimu spnku). Toto je omezen iPhone. * Doporuujeme t pipojit iPhone k napjen.* Zkontrolujte si dostupnost mobilnho signlu jak na stran Chviky (iPhone) tak i na stran telefonu, kter bude fungovat jako pijma.* Ped pouitm vyzkouejte, zda nastaven Chviky odpovd poadavkm Vaeho dtte (nastaven citlivosti zvukovho senzoru atd.)* Tato aplikace nebyla konstruovna jako nhraka dohledu dospl osoby; je pouze doplkem va pe o dt.
License Free
Version 3.0
Operating System iOS
System Requirements Compatible with: iphone4s, iphone5, iphone4s, iphone5