Marketing Madness dvodnevna je konferencija interaktivnog karaktera koja povezuje mlade proaktivne individualce eljne novih znanja iz podruja marketinga i podruja njegove primjene.Konferencija prua uvid u aktualne trendove koji se primjenjuju u Hrvatskoj i svijetu, a kroz iskustva najboljih i najuspjenijih profesionalaca razvija ideje za kreativno rjeavanje problema.Cilj nam je sagledavati primjenu marketinga kroz razliite aspekte poslovanja u obliku dinaminih predavanja i ''know-how'' radionica.Konferencija e okupiti 500 najboljih studenata i mladih, ambicioznih individualaca iz Hrvatske i regije.Ekonomski fakultet u Zagrebu projekt je prepoznao kao projekt od iznimne vanosti za sve studente te je za potrebe istog odobrio koritenje najvee, kongresne dvorane na fakultetu oba dana dogaaja. Budui da je konferencija neprofitnog karaktera svim posjetiocima osigurava se mogunost besplatnog sudjelovanja na konferenciji.Projekt e se odvijati kroz dva dana, a svaki je dan zamiljen kao jedna tematska cjelina. Tijekom prvog dana zainteresirane individualce, kroz dinamine panel-diskusije i interaktivna predavanja, upoznajemo s aktualnim trendovima u svijetu PR-a (odnosa s javnou).Drugi dan obuhvaa ulogu i vanost oglaavanja u dananjem svijetu brzih i znaajnih promjena.Teme oba dana bit e isprepletene sa recentnim trendovima u svijetu odnosa s javnou te u svijetu oglaavanja. Oba dana bit e proeta radionicama koje e biti povezane i sa samim temama konferencije.Veoma bitan element konferencije je i druenje studenata sa predavaima nakon konferencije (networking) koji e se odvijati u razliitim caffe-barovima ili lounge prostorijama sponzora gdje e se studenti i ostali sudionici druiti.
LicenseFree
Version1.0.0
Operating System Android
System RequirementsRequires Android 4.1 and up