Truyn Kim Hip V Lm

Bn mun thng thc nhng b truyn kim hip kinh in nh: C gi Long, Thin Long Bt B, Anh hng x iu, ...? "Truyn Kim Hip" s l ngi bn ng hnh ca bn:- Hn 500 b truyn kim hip kinh in hp dn t cc tc gi ni ting nh Kim Dung, C Long, ...- Lu truyn c offline mi khi m mt b truyn, thch hp cho nhng chuyn i chi xa, nhng khi cp in, lc ch i ai .- Giao din mang mu sc kinh th c. C th phng to, thu nh ch. nh du c li hoc c tip. - nh du ch va c ln sau c tip."Truyn Kim Hip" s l bng hu ca bn, cng bn khm ph nhng cuc hnh tu giang h ca cc v anh hng ho hn.
Price USD0
License Free
File Size 11.69 MB
Version 1.0.0
Operating System iOS
System Requirements Compatible with: iphone4, ipad2wifi, ipad23g, iphone4s, ipadthirdgen, ipadthirdgen4g, iphone5, ipodtouchfifthgen, ipadfourthgen, ipadfourthgen4g, ipadmini, ipadmini4g