Troll Bng Full HD - nh ch vui, Clip bn thng, T s, Tin Th Thao

TROLL BNG HD - ng dng gip bn theo di mi th v bng vi giao din p v rt trc quan. ++++ Phin bn Full HD dnh ring cho iPad v khng c qung co ++++ Vi Troll Bng , bn c th : - GII TR bng nhng hnh nh ch vui v cc cu th, i bng, cc trn u... - XEM LI nhng video clip + nh ng bn thng, nhng tuyt k bng , nhng pha ghi bn ng cp, nhng mn biu din k thut ngon mc. - THEO DI nhng thng tin mi nht v mn th thao vua t hng trm u bo Vit Nam - CP NHT T S trc tip, theo di thng tin v cc trn u ang din ra. - XEM LCH PHT SNG BNG trn tivi vo cc ngy trong tun. - XEM THNG TIN v thi tit, kt qu x s, gi vng, gi ngoi t, lch pht sng truyn hnh, t gi, chng khon , tra cu t in ngay trong ng dng thng qua nhng tin ch km theo - CHIA S d dng nhng thng tin, hnh nh, video clip vi bn b thng qua Facebook, Email, Twitter - THAM GIA BNH LUN v hnh nh, video clip vi nhng ngi dng khc thng qua Facebook Comment c tch hp ngay trong ng dng.
Price USD 2.99
License Purchase
File Size 10.51 MB
Version 2.3
Operating System iOS
System Requirements Compatible with: ipad2wifi, ipad23g, ipadthirdgen, ipadthirdgen4g, ipadfourthgen, ipadfourthgen4g, ipadmini, ipadmini4g, ipad2wifi, ipad23g, ipadthirdgen, ipadthirdgen4g, ipadfourthgen, ipadfourthgen4g, ipadmini, ipadmini4g