Hi Vit - Xem video hi & phim hi trn YouTube edition

Hi Vit - ng dng xem video hi hay nht trn mobile. Tnh nng chnh: Lun cp nht video mi nht, hot nht Phn loi video theo danh hi v nhm hi: Xun Bc, T Long, Hoi Linh, Ch Ti, Xun Hinh, Chin Thng, Trn Thnh, ... Phn loi video theo chng trnh hi: Siu Th Ci, Hi Ng Danh Hi, Chm Chui Cui Tun, Gala Ci, Gp Nhau Cui Tun, 5s Online, Hi Xoy p Xoay,... H tr tm kim video hi mi nht vi t kha c gi thng minh H tr to danh sch nhng video hi yu thch Chc bn c nhng ting ci tht sng khoi xua tan nhng cng thng, mt mi v kh khn trong cuc sng :)!
Price USD 0
License Free
File Size 10.68 MB
Version 2.1
Operating System iOS
System Requirements Compatible with: iphone3gs, iphone3gs, iphone4, iphone4, ipodtouchfourthgen, ipodtouchfourthgen, ipad2wifi, ipad2wifi, ipad23g, ipad23g, iphone4s, iphone4s, ipadthirdgen, ipadthirdgen, ipadthirdgen4g, ipadthirdgen4g, iphone5, iphone5, ipodtouchfifthgen, ipodtouchfifthgen, ipadfourthgen, ipadfourthgen, ipadfourthgen4g, ipadfourthgen4g, ipadmini, ipadmini, ipadmini4g, ipadmini4g