Porcijunkulovo

Porcijunkulovo je tradicionalna kulturno turistika manifestacija koja ove godine obiljeava 51 godinu odravanja, a iji organizator je Turistika zajednica grada akovca. Prvobitno zamiljena kao Sajam tradicijskih zanata vezan uz crkveni blagdan Gospe od anela Porcijunkule (2.08.), manifestacija se svake godine tematski i obujmom irila da bi danas stekla status najvee turistike manifestacije u upaniji koja privlai veliki broj posjetitelja u akovec. U 6 dana odravanja, manifestacija objedinjuje najbolje od svega onog to Meimurje nudi.Osim brojnih glazbenih programa poznatih glazbenih izvoaa, koji su podijeljeni prema ukusima i dobi, meu atraktivnijima su zasigurno postavi i radionice starih zanata koji predstavljaju obiaje meimurskog kraja gdje se izmeu ostalog predstavljaju brojni obrtnici te poduzetnici: licitari, keramiari, lonari, koarai, ipkari, ispirai zlata, drvorezbari, postolari, kipari i drugi.Uz sve nabrojeno i Ulicu kiobrana, koja je svojom atraktivnou postala hit prologodinje manifestacije i izazvala nevieno oduevljenje turista, odravaju se i nezaobilazni programi kao to su meunarodni oldtimer susret, prezentacija streliarstva te prezentacija meimurskih vina, radionice starih zanata, smjena strae Zrinske garde
Price USD 0
License Free
File Size 4.67 MB
Version 2.0
Operating System iOS
System Requirements Compatible with: iphone4, iphone4, ipad2wifi, ipad2wifi, ipad23g, ipad23g, iphone4s, iphone4s, ipadthirdgen, ipadthirdgen, ipadthirdgen4g, ipadthirdgen4g, iphone5, iphone5, ipodtouchfifthgen, ipodtouchfifthgen, ipadfourthgen, ipadfourthgen, ipadfourthgen4g, ipadfourthgen4g, ipadmini, ipadmini, ipadmini4g, ipadmini4g