Porcijunkulovo

Porcijunkulovo je tradicionalna kulturno turistika manifestacija koja ove godine obiljeava 51 godinu odravanja, a iji organizator je Turistika zajednica grada akovca. Prvobitno zamiljena kao Sajam tradicijskih zanata vezan uz crkveni blagdan Gospe od anela Porcijunkule (2.08.), manifestacija se svake godine tematski i obujmom irila da bi danas stekla status najvee turistike manifestacije u upaniji koja privlai veliki broj posjetitelja u akovec. U 6 dana odravanja, manifestacija objedinjuje najbolje od svega onog to Meimurje nudi.Osim brojnih glazbenih programa poznatih glazbenih izvoaa, koji su podijeljeni prema ukusima i dobi, meu atraktivnijima su zasigurno postavi i radionice starih zanata koji predstavljaju obiaje meimurskog kraja gdje se izmeu ostalog predstavljaju brojni obrtnici te poduzetnici: licitari, keramiari, lonari, koarai, ipkari, ispirai zlata, drvorezbari, postolari, kipari i drugi.Uz sve nabrojeno i Ulicu kiobrana, koja je svojom atraktivnou postala hit prologodinje manifestacije i izazvala nevieno oduevljenje turista, odravaju se i nezaobilazni programi kao to su meunarodni oldtimer susret, prezentacija streliarstva te prezentacija meimurskih vina, radionice starih zanata, smjena strae Zrinske garde
Price USD0
License Free
File Size 4.67 MB
Version 2.0
Operating System iOS
System Requirements Compatible with: iphone4, iphone4, ipad2wifi, ipad2wifi, ipad23g, ipad23g, iphone4s, iphone4s, ipadthirdgen, ipadthirdgen, ipadthirdgen4g, ipadthirdgen4g, iphone5, iphone5, ipodtouchfifthgen, ipodtouchfifthgen, ipadfourthgen, ipadfourthgen, ipadfourthgen4g, ipadfourthgen4g, ipadmini, ipadmini, ipadmini4g, ipadmini4g