Hi Vit Nam - Xem tivi show, video hi & phim hi trn YouTube

Hi Vit phin bn mi - ng dng xem video hi hay nht trn mobile. Tnh nng chnh: Cp nht video mi nht, hot nht Danh hi v nhm hi ni ting: Xun Bc, T Long, Hoi Linh, Ch Ti, Xun Hinh, Chin Thng, Trn Thnh, ... Chng trnh hi hay nht: Siu Th Ci, Hi Ng Danh Hi, Chm Chui Cui Tun, Gala Ci, Gp Nhau Cui Tun, 5s Online, Hi Xoy p Xoay,... Tm kim thng minh To danh sch yu thch Chc bn c nhng ting ci tht sng khoi xua tan nhng cng thng, mt mi v kh khn trong cuc sng :)!
Price USD0
License Free
File Size 16.16 MB
Version 2.1
Operating System iOS
System Requirements Compatible with: iphone4, ipad2wifi, ipad23g, iphone4s, ipadthirdgen, ipadthirdgen4g, iphone5, ipodtouchfifthgen, ipadfourthgen, ipadfourthgen4g, ipadmini, ipadmini4g