Applikasjonen inneholder tre funksjoner. Disse er a lese papiravisen, lese nettsiden samt varslinger (push-meldinger). Lesing av papiravisen er apen for abonnenter, mens nettsiden og varslinger er apne for alle brukere. The application contains three functions. These are reading the printed newspaper, read the website and notifications (push messages). Reading the paper edition is open to subscribers, while the website and notifications are open for all users.
LicenseFree
Version1.1
Operating System Android