Tygodnik Do Rzeczy

TYGODNIK DO RZECZY to pismo kierowane przez Pawla Lisickiego. Tygodnik jest wyrazistym glosem w polskiej debacie publicznej. Na lamach "Do Rzeczy" publikuja dziennikarze zwiazani wczesniej z tygodnikiem "Uwazam Rze": Pawel Lisicki, Bronislaw Wildstein, Rafal Ziemkiewicz, Piotr Semka, Cezary Gmyz, Piotr Gabryel, Marek Magierowski, Andrzej Horubala, Waldemar Lysiak, Tomasz Wroblewski, Agnieszka Rybak oraz wielu innych znanych i cenionych autorow. Redaktorem naczelnym magazynu HISTORIA DO RZECZY jest Piotr Zychowicz. Stalymi felietonistami pisma sa m. in: Wiktor Suworow, Krzysztof Maslon, Slawomir Cenckiewicz, Slawomir Koper, Bronislaw Wildstein, Rafal A. Ziemkiewicz. Aplikacja zawiera dwa tytuly: Tygodnik: DO RZECZY Miesiecznik: HISTORIA DO RZECZY WEEKLY TO THINGS is a letter sent by Pawel Lisicki. Weekly is a distinctive voice in the Polish public debate. In "The Things" they publish journalists associated earlier with the weekly "I Sculpture": Pawel Lisicki, Bronislaw Wildstein, Rafal Ziemkiewicz, Peter Semka, Cezary Gmyz, Peter Gabryel, Marek Magierowski, Andrzej Horubala, Waldemar Lysiak, Tomasz Wroblewski, Agnieszka Rybak and many other known and respected authors. Editor in chief of the magazine HISTORY OF THE THINGS Peter is Zychowicz. Permanent felietonistami writings are m. in: Viktor Suvorov, Krzysztof Maslon, Slawomir Cenckiewicz, Slawomir Koper, Bronislaw Wildstein, Rafal A. Ziemkiewicz. The application contains two titles: Weekly: DO THINGSMonthly: HISTORY OF THE THINGS.
LicenseFree
Version2.7.9.2
Operating System Android