Denk, zprvy z vaeho regionu

Mil teni,pipravili jsme pro vs novou aplikaci Denku specin pro tablety iPad. Od verze pro iPhone se v mnohm li, proto jsme se ji rozhodli vydat samostatn.Na jednom mst najdete krom pehledu nejdleitjch celosttnch a svtovch udlost pedevm zpravodajstv 71 regionlnch Denk. Tedy zprvy pmo z vaeho okol msta, okresu, kraje.Aplikaci jsme se snaili navrhnout tak, aby jej ovldn bylo, i pes obrovsk mnostv dat co nejvce intuitivn. Na hlavn strnce si mete prohldnout nejaktulnj zprvy z pti hlavnch rubrik (Hlavn zprvy, Domc, Ze svta, Ekonomika a Sport).Mete si tak vybrat svj okres a jednodue pepnat zobrazen mezi nm a zprvami z R a svta pomoc tlatka Mj Denk v horn lit. Soust aplikace je funkce OFFLINE, kter umouje st aktuln lnky bez nutnosti pipojen k internetu (nap. v metru). Jednotliv lnky lze sdlet prostednictvm Twitteru, Facebooku nebo e-mailu a tak ukldat pro pozdj ten. Doufme, e vs aplikace bude bavit a uvtme jakkoli pipomnky a nvrhy na vylepen. Dkujeme za pzeTm Denku a NewsLab.czV aplikaci najdete regionln zpravodajstv tchto Denk:esk Denky:- Beneovsk denk- Berounsk denk- Boleslavsk denk- eskobudjovick denk- eskokrumlovsk denk- eskolipsk denk- Chebsk denk- Chrudimsk denk- Dnsk denk- Domalick denk- Hradeck denk- Jabloneck denk- Jinsk denk- Jindichohradeck denk- Karlovarsk denk- Kladensk denk- Klatovsk denk- Kolnsk denk- Krkonosk denk- Kutnohorsk denk- Libereck denk- Litomick denk- Mlnick denk- Mosteck denk- Nchodsk denk- Nymbursk denk- Orlick denk- Pardubick denk- Pseck denk- Plzesk denk- Prachatick denk- Prask denk- Pbramsk denk- Rakovnick denk- Rokycansk denk- Rychnovsk denk- Sokolovsk denk- Strakonick denk- Svitavsk denk- Tborsk denk- Tachovsk denk- Teplick denk- steck denk- ateck a Lounsk denkMoravsk Denky:- Blanensk denk- Beclavsk denk- Brnnsk denk- Bruntlsk a Krnovsk denk- Frdecko-Msteck denk- Havovsk denk- Havlkobrodsk denk- Hodonnsk denk- Hranick denk- Jihlavsk denk- Karvinsk denk- Kromsk denk- Moravskoslezsk denk- Novojinsk denk- Olomouck denk- Opavsk a Hlunsk denk- Pelhimovsk denk- Perovsk denk- Prostjovsk denk- Slovck denk- umpersk a Jesenick denk- Tebsk denk- Valask denk- Vykovsk denk- rsk denk- Zlnsk denk- Znojemsk denk
Price USD 0
License Free
File Size 3.36 MB
Version 1.1
Operating System iOS
System Requirements Compatible with: ipadwifi, ipad3g, ipad2wifi, ipad23g, ipadthirdgen, ipadthirdgen4g, ipadfourthgen, ipadfourthgen4g, ipadmini, ipadmini4g