Dac Nhan Tam (Full) -Bi quyet thu phuc long nguoi

Dc Nhan Tam - Duc long ngui, la cun sach dua ra cac li khuyen v cach thc cu x, ng x va giao tip vi mi ngui d dt duc thanh cong trong cuc sng.Dc nhan tam da va dang tr thanh cun sach cn dc danh cho tt c mi ngui. Ly thuyt mai la ly thuyt nu chung ta khong vn dng, chuyn hoa no nhu mt k nang gn vi bn than. "Tam bt bin gia dong di vn bin", cac bn hay dc Dc nhan tam d cm nhn chuyn nhan tinh th thai, nhng vic da va dang hin hu mi ngay va t rut ra bai hc cho rieng minh.Dc Nhan Tam la ngh thut thu phc long ngui, la lam cho tt c mi ngui yeu mn minh. "Dc nhan tam" va cai Tai trong mi ngui chung ta. "Dc Nhan Tam" trong y nghia do cn duc th dc bng s hiu ro bn than, thanh tht vi chinh minh, hiu bit va quan tam dn nhng ngui xung quanh d nhin ra va khoi gi nhng tim nang n khut noi h, giup h phat trin len mt tm cao mi. Day chinh la ngh thut cao nht v con ngui va chinh la y nghia sau sc nht duc kt t nhng nguyen tc vang ca Dale Carnegie.
LicenseFree
Version1.1
Operating System Android