Baku Medical Plaza SonsuzluqMerkezi

Baku Medical Plaza uygulamasi,Baku Medical Plaza Hastanesi'ninSonsuzluqMerkezi'ninhastalarnaulasmasnsaglar. Bu uygulamasayesinde,hastalarfizikselolarakhastanedebulunmalargereken zaman dsndakitedavisurecinintamamntelefonlarndangerceklestirebileceklerdir. Uygulamaykullananhastalar, tupbebektedavisurecleriboyuncadoktorvehastaneileicindebulunmalargerekenbutuniliskiyibuuygulamauzerindensaglayabilecek, doktorlartarafndanatananrandevulara, tedavilere, raporlaravekendilerinegonderilenmesajlaraulasabileceklerdir. Hastalaruygulamauzerinden, orneginilactedavisihakkndabilgialmakistiyorlarsa, uygulamabunyesindekireferans video vemetinlerebakarakbubilgileriedinmekicinkaybedeceklerizamandantasarrufedeceklerdir. Hastalar Baku Medical Plaza tupbebektedavisisureclerinebasladklarndakendilerinetahsisedileceksifreileuygulamayagirisyapacaklardr.Bu uygulamannfonksiyonlarsunlardr:- Genelolaraktupbebektedavisivetupbebektedavilerihakknda, makale, video veinfografikresimlereulasmak- Doktorlarnkendilerineatadggorusmezamanlarnogrenmekvegorusmetarihindenbirgunvebirsaatonceolmakuzereikibildirimalmak- Doktorlarnkendilerindenkullanmalarnistedigiilaclargoruntulemek- Doktorlarnkendilerindentalepettigibutuntedavilerigoruntulemek- Doktorlarylauygulamauzerindenmesajlasmak
LicenseFree
Version1
Operating System Android