MCC Omnes (www.mcc-omnes. nl) faciliteert en stimuleert de samenwerking tussen huisartsen en ziekenhuis in de regio Westelijke Mijnstreek, onder meer met behulp van nascholingen. De MCC-Omnes nascholingsapp is een tool om nascholingen in de regio te ondersteunen. De app wordt gebruikt door MCC Omnes en door haar regionale nascholingspartners: WDH Westelijke Mijnstreek en stichting Basis. Elke nascholingsessie heeft een eigen omgeving in de app. Aan het logo als watermerk is te zien wie de organisator van de betreffende nascholing is. Voor meer informatie over MCC Omnes, zie www.mcc-omnes. nlVoor meer informatie over stichting WDH Westelijke Mijnstreek, zie www.wdhm. nlVoor meer informatie over stichting Basis, mail naar basis@mcc-omnes. nl In de nascholingsapp vindt u onder meer de agenda, deelnemerslijst, literatuur en communicatiemogelijkheden per nascholing. De app kan alleen gebruikt worden door deelnemers met een geldige login. Heeft u tips voor gebruik van de nascholingsapp dan horen we die graag via info@mcc-omnes. nl MCC Omnes (www.mcc-omnes. nl) facilitates and encourages collaboration between GPs and hospital in the western mining region, including through continuing education. The MCC Omnes nascholingsapp is a tool to support refresher courses in the region. The app is used by MCC Omnes and its regional service training partners: WDH Western Mining and foundation base. Each training session has its own area in the app. The logo as a watermark is to see who is the organizer of the relevant service training is. For more information on MCC Omnes see www.mcc-omnes. nlFor more information on foundation WDH Western Mining, see www.wdhm. nlFor more information about Foundation Basic, mail basis@mcc-omnes. nl In nascholingsapp you will include the agenda, list of participants, literature and communication capabilities by training. The app can only be used by participants with a valid login. Do you then we hear that like tips for using the nascholingsapp through info@mcc-omnes. nl.
LicenseFree
Version1.0
Operating System Android