Choose Well Wales | Dewis Doeth Cymru

Choose Well Wales for iPhone is your official guide to choosing the right NHS service in Wales if you become ill or are injured. The app provides a complete listing of all of the following services in Wales:- Emergency Departments (A&E)- Minor Injuries Services- GP Surgeries & Out of Hours Services- Optometrists / Dentists- Pharmacists and Flu Vaccine & Stop Smoking Services- Sexual Health ServicesAlong with helpful information about each type of service, you can find the nearest services to you (map view or list) as well as contact details, opening hours and directions. For Sexual Health Services and Stop Smoking Services you can also see which services are available at each clinic.The app also now includes a wealth of Change4Life information to help you and your kids eat well and move more, and also provides access to the NHS Direct Wales website along with useful self-care information covering a wide range of topics. You can choose between the English and Welsh languages and switch at any time. -----------------------------------------------Dewis Doeth Cymru ar gyfer yr iPhone yw eich canllaw swyddogol ar gyfer dewis y gwasanaeth GIG priodol i chi yng Nghymru os byddwch yn sl neu wedich anafu. Maer ap yn rhoi rhestrau cyflawn or holl wasanaethau canlynol yng Nghymru: - Unedau Damweiniau ac Achosion Brys - Gwasanaethau Mn Anafiadau- Meddygon Teulu a Gwasanaethau y Tu Allan i Oriau - Optometryddion / Deintyddion - Fferyllwyr a Brechu Ffliw & Gwasanaethau Atal Smygu- Gwasanaethau Iechyd RhywiolYnghyd gwybodaeth ddefnyddiol am bob gwasanaeth gallwch hefyd gael gwybod am y gwasanaethau sydd agosaf atoch chi (ar ffurf map neu restr) yn ogystal manylion cyswllt, oriau agor a chyfarwyddiadau ar sut i gyrraedd yno. Gallwch hefyd gael mynediad i wefan Galw Iechyd Cymru ynghyd gwybodaeth ddefnyddiol am edrych ar l eich hun. Ar gyfer Gwasanaethau Iechyd Rhywiol, gallwch hefyd weld pa wasanaethau sydd ar gael ym mhob clinig. Maer ap bellach yn cynnwys cyfoeth o wybodaeth Newid am Oes ich helpu chi ach plant fwytan dda a symud mwy, ac mae hefyd yn mynd chi i wefan Galw Iechyd Cymru, ynghyd gwybodaeth ddefnyddiol ar hunanofal mewn ystod eang o bynciau.Gallwch ddewis y Gymraeg neu Saesneg a newid yn l ac ymlaen rhyngddynt unrhyw bryd.
PriceUSD0
LicenseFree
File Size2.33 MB
Version4.2
Operating System iOS
System RequirementsCompatible with iPhone 3Gs, iPhone 4. iTunes account required.