Ho Chi Minh eGOV

Ho Chi Minh eGOV l ng dng tc nghip trn thit b di ng ca cc C quan Nh nc thuc tnh thnh ph H Ch Minh. ng dng do S Thng Tin v Truyn Thng thnh ph H Ch Minh lm ch u t. Cc phn h chc nng bao gm:- Lch cng tc- Thng tin Kinh t X hi - Mt ca in t- Qun l vn bn - VIC- Hi ngh truyn hnh trc tuyn- Th in t- c bo- Bn a im- D bo thi tit- Tin tc ni bng dng c pht trin bi Cng ty TNHH CSCOM.
Price USD 0
License Free
File Size 8.01 MB
Version 1.2
Operating System iOS
System Requirements Compatible with: ipad2wifi, ipad2wifi, ipad23g, ipad23g, ipadthirdgen, ipadthirdgen, ipadthirdgen4g, ipadthirdgen4g, ipadfourthgen, ipadfourthgen, ipadfourthgen4g, ipadfourthgen4g, ipadmini, ipadmini, ipadmini4g, ipadmini4g