Cung Cap Gas for iPad

Trc tin Ban lnh o v ton th nhn vin CNG TY TON PHT xin gi n Qu khch hng li cm n chn thnh v s quan tm hp tc ca Qu khch dnh cho cng ty chng ti trong sut thi gian qua v mong rng trong tng lai cng ty chng ti s c hp tc cng Qu khch mt cch tt p hn. Chng ti hot ng kinh doanh trn cc lnh vc sau: CHUYN T VN - THIT K - SN XUT - CUNG CP - LP T - BO HNH: - Thit b bp cng nghip, thit b ch bin thc phm - Thit b Inox nh bp cng nghip & thit b quy Bar Chng ti xin gii thiu n quy khch hng ng dng t hng gas cho h iu hnh iOS. Nhm thun tin cho vic khch hng t hng cc sn phm ca chng ti. ng dng n gin v d s dng bao gm gi c tng sn phm v gi email t hng sn phm cho chng ti. Cm n cc bn s dng ng dng ny.
Price USD 0
License Free
Version 1.0
Operating System iOS
System Requirements Compatible with: ipadwifi, ipad3g, ipad2wifi, ipad23g, ipadthirdgen, ipadthirdgen4g, ipadfourthgen, ipadfourthgen4g, ipadmini, ipadmini4g, ipadwifi, ipad3g, ipad2wifi, ipad23g, ipadthirdgen, ipadthirdgen4g, ipadfourthgen, ipadfourthgen4g, ipadmini, ipadmini4g