TouchKO Resistive Touch Digitizer

TouchKO Resistive Touch Digitizer
PriceUSD0
LicenseFree
Version1.0.1.0
Operating System Windows Windows NT Windows NT 4 Windows 98 Windows XP Windows 2000 Windows 2003
System Requirements
  • Windows 98/NT4/ME/2000/XP/2003