TouchKO Resistive Touch Digitizer

TouchKO Resistive Touch Digitizer
Price USD 0
License Free
Version 1.0.1.0
Operating System Windows 2003, Windows NT 4, Windows 2000, Windows 98, Windows, Windows XP, Windows NT
System Requirements
  • Windows 98/NT4/ME/2000/XP/2003