Urdaibai Oka App

-> El Estuario Superior de la Ra del Oka: patrimonio natural y cultural:La aplicacin trata de ser una gua para dar a conocer, a todo aqul que desee disfrutar del Estuario Superior de la Ra del Oka, el importante patrimonio natural y cultural concentrado entorno a l.Concretamente, dicho mbito discurre por los municipios de Gernika-Lumo, Forua, Murueta, Kortezubi, Gautegiz-Arteaga y Arratzu. Sin embargo, a modo de puntos de inters visibles desde determinadas zonas del Estuario Superior del Oka o lugares de recomendada visita, se incluyen espacios ajenos al mencionado mbito.La aplicacin presenta nueve (9) itinerarios, compatibles entre s, que permiten la comunicacin entre los municipios previamente sealados; todos ellos podrn ser recorridos a pie o en bici, y en algn caso particular incluso a caballo. Para su identificacin y conocimiento, es conveniente tener bien presentes tanto la caracterizacin de los itinerarios como las observaciones y avisos proporcionados en la aplicacin.Para cada uno de los recorridos propuestos, la aplicacin ofrece diversa informacin asociada al entorno por el que discurre, entre otras: su caracterizacin (severidad, orientacin, esfuerzo necesario, longitud), transporte pblico de conexin (lneas y paradas o estaciones), aparcamientos pblicos, descripcin del trayecto, patrimonio natural existente (humedales, vegetacin y puntos orogrficos relevantes), patrimonio cultural destacado, ubicacin de paneles informativos para divulgacin (dinmica del Estuario Superior, procesos sedimentarios, funcin del casero, fauna, flora, evolucin del paisaje), reas de descanso e informacin correspondiente a los ncleos urbanos comunicados.-> Oka itsasadarrreko goi-estuarioa: natura- eta kultura-ondareaAplikazioa hau gida bat da Oka itsasadarraren goi-estuarioaz gozatu nahi duen ororentzat. Bertan, eremu horren inguruko natura- eta kultura-ondarearen gaineko hainbat informazio batzen da.Ingurune hori, hain zuzen ere, Gernika-Lumo, Forua, Murueta, Kortezubi, Gautegiz Arteaga eta Arratzu zeharkatzen ditu. Hala ere, aplikazioak eremu horretatik kanpo dauden lekuak batzen ditu; bereziki, Oka Goi Estuarioko toki zehatz batzuetatik begiztatu daitezkeen interesguneak edota bisitatzeko gomendagarriak direlako.Aplikazioak beren artean bateragarri diren bederatzi (9) ibilbide ditu, arestian aipatutako udalerriak lotzen dituztenak; guztiak, bai oinez, bai bizikletaz egin daitezke, eta kasuren batean baita zaldiz ere. Horiek ezagutzeko, komeni da aintzat hartzea aplikazioan batutako ibilbideen berezitasunak eta oharrak.Proposatutako ibilbide bakoitzak zeharkatzen duen ingurunearen gaineko hainbat informazio eskaintzen du aplikazioak, besteak beste: bere karakterizazioa (zorroztasuna, orientazioa, egin beharreko ahalegina, luzera), garraio publikoarekin dauden loturak (lineak eta geralekuak edota geltokiak), aparkaleku publikoak, ibilbidearen deskribapena, bere inguruko ondare naturala (hezeguneak, landaredia eta garrantsizko toki orografikoak), kultura-ondarea, dibulgaziorako panelen kokapena (goi itsasadarreko dinamika, jalkitze prozesuak, baserriaren betebeharra, fauna, landaredia, paisaiaren bilakera), atesedenguneak eta lotutako herriguneen gaineko informazioa.
Price USD 0
License Free
File Size 44 MB
Version 1.4
Operating System iOS
System Requirements Compatible with: ipad2wifi, ipad2wifi, ipad23g, ipad23g, iphone4s, iphone4s, ipadthirdgen, ipadthirdgen, ipadthirdgen4g, ipadthirdgen4g, iphone5, iphone5, ipodtouchfifthgen, ipodtouchfifthgen, ipadfourthgen, ipadfourthgen, ipadfourthgen4g, ipadfourthgen4g, ipadmini, ipadmini, ipadmini4g, ipadmini4g