Over doklad

SK:Aplikcia Overenie pokladninho dokladu (OPD) sli pre jednoduch kontrolu pokladninch dokladov vystavench vo virtulnej registranej pokladnici (poda zkona . 289/2008 Z. z. o pouvan elektronickej registranej pokladnice platnho od 1.4.2015).Pokladnin doklad vyhotoven virtulnou registranou pokladnicou obsahuje okrem zkonom predpsanch povinnch dajov aj uniktny identifikan kd (na pokladninom doklade reprezentovan aj vizulne formou QR kdu).Postup overenia dokladu:1. Pouvate vpe ID kd z pokladninho dokladu, alebo pomocou mobilnej aplikcie skenuje jeho vizulnu reprezentciu QR kdom2. Ak sa pokladnin doklad nachdza v centrlnej evidencii pokladninch dokladov, zobraz sa jeho nhad3. Pouvate me potvrdi korektnos pokladninho dokladu, resp. me nahlsi tento pokladnin doklad za nekorektn s monosou pridania fotografie pokladninho dokladu a vyplnenm dodatonch nepovinnch dajov.
Price USD 0
License Free
File Size 1.57 MB
Version 1.12.6
Operating System iOS
System Requirements Compatible with: ipad2wifi, ipad23g, iphone4s, ipadthirdgen, ipadthirdgen4g, iphone5, ipodtouchfifthgen, ipadfourthgen, ipadfourthgen4g, ipadmini, ipadmini4g