QReader Pro

POLSKI:Dziki aplikacji szybko i sprawnie odczytasz dane zapisane w postaci kodu QRCode oraz Barcode.Wystarczy, e skierujesz kamer urzdzenia na kod a po chwili uka Ci si dane w nim zapisane.Interfejs jest prosty i intuicyjny, dziki czemu nie powiniene mie problemw z obsug aplikacji.W zalenoci od ustawie jzyka urzdzenia, aplikacja jest dostpna w dwch wersjach jzykowych:- polski,- angielski.Aplikacja zawiera histori zeskanowanych kodw.Po zeskanowaniu kodu (na ekranie gwnym) lub po wybraniu elementu w historii moemy:- przesa odczytane dane SMS-em,- otworzy w przegldarce internetowej,- wysa e-mailem,- skopiowa tekst do schowka.ENGLISH:With this application quickly and efficiently can read data stored in the form of code QRCode and Barcode. Just have to point the device camera at the code and after a while will show you the data saved in it. The interface is simple and intuitive, so you should not have problems of user applications. Depending on the language setting device, the application is available in two languages: - Polish, - English. Application contains a history of scanned codes. After scanning the code (on the home screen), or when you select an item in the history, we can: - Send the read data via SMS, - Open in the web browser, - Send an e-mail, - Copy text to the clipboard.
Price USD 0
License Free
File Size 3.68 MB
Version 2.2
Operating System iOS
System Requirements Compatible with: ipad2wifi, ipad2wifi, ipad23g, ipad23g, iphone4s, iphone4s, ipadthirdgen, ipadthirdgen, ipadthirdgen4g, ipadthirdgen4g, iphone5, iphone5, ipodtouchfifthgen, ipodtouchfifthgen, ipadfourthgen, ipadfourthgen, ipadfourthgen4g, ipadfourthgen4g, ipadmini, ipadmini, ipadmini4g, ipadmini4g