m.Parking

Naudojantis Programa, galima sumokti vietin rinkliav u automobilio stovjim Vilniaus mieste mobiliojo ryio pagalba. Vietin rinkliava u naudojimsi Tarybos nustatytomis mokamomis vietomis automobiliams statyti yra Vilniaus miesto savivaldybs tarybos sprendimu nustatyta privaloma moka automobili valdytojams (vairuotojams), galiojanti Vilniaus miesto savivaldybs teritorijoje. Programos pagalba sumokta vietin rinkliava negalioja privaiose aiktelse. Programoje naudojamas subendrintas vietins rinkliavos rinkimo laikas, todl mokant vietin rinkliav btina sitikinti ar tuo metu yra renkama rinkliava. Rinkliavos rinkimo laikas nurodomas kelio enklais ir papildomomis lentelmis, todl automobilio vairuotojas (valdytojas) mokdamas vietin rinkliav vadovaujasi kelio enklais.Naudodamasis Programa atsakote u tinkam mokjimo, vietins rinkliavos zonos, mokamo laiko parinkim, automobilio valstybinio numerio vedim bei kitus vedamus ir pasirenkamus duomenis.Sumokta vietin rinkliava neutikrina stovjimo vietos ir jos nerezervuoja. Taip pat sumokta vietin rinkliava nesuteikia teiss statyti automobil draudiamj kelio enkl galiojimo zonoje ar kitaip nesilaikyti Keli eismo taisykli.Praneimas apie stovjimo laik, arba stovjimo pradios laikas registruojami vairuotojui neilipant i automobilio, o registruotu laikomas praneimas, kur vairuotojas gavo teigiam atsakym. Praneimas apie stovjimo pabaigos laik siuniamas lipus automobil prie ivaiuojant. Naudodamasis Programa Js sutinkate, kad esate atsakingas u tinkam ir teising mokamo stovjimo laiko usakym ir nutraukim.EN:This app is in Lithuanian language only.By using this program, you can pay a local fee for car parking in Vilnius city with the help of mobile connection. A local fee for using payable parking spaces, which are determined by the Council, is a mandatory payment for car managers (drivers) established under the decision of Vilnius City Municipality Council and valid in Vilnius city municipality area. A local fee paid with the help of the program is not valid in private car parking spaces. This program uses general fee collecting time. Consequently, when you pay a local fee, you must be sure that the fee is being collected at that time. Fee collecting time is indicated on road signs and additional tables, so a car driver (manager) follows road signs when he/she pays a local fee. When using the program, you are responsible for the proper selection of payment, local fee zone and time as well as for proper introducing of a car plate and other input or optional data. A paid local fee does not guarantee a parking space and does not reserve it. Also, it does not give the right to park a car in the zone having prohibitive road signs or violate Traffic rules in any other way. Notification about the whole parking time or the beginning of parking time is recorded without a driver getting out of a car, and the notification is considered to be recorded, to which a driver received a positive response. Notification about the end of parking time is sent when a driver gets into a car and before driving away. While using this program, you agree that you are responsible for proper and correct order and termination of payable parking time.
Price USD 0
License Free
File Size 13.61 MB
Version 1.0.54
Operating System iOS
System Requirements Compatible with: iphone3gs, ipadwifi, ipad3g, ipodtouchthirdgen, iphone4, ipodtouchfourthgen, ipad2wifi, ipad23g, iphone4s, ipadthirdgen, ipadthirdgen4g, iphone5, ipodtouchfifthgen, ipadfourthgen, ipadfourthgen4g, ipadmini, ipadmini4g