-EN-This application is created to connect with the interphone. It allows to:- answer calls- hold a conversation - see interphone camera preview - open the gateway- open and close the gate-PL-Aplikacja przeznaczona do czenia si z domofonem.Umoliwia:- odbieranie wywoa- prowadzenie rozmowy gosowej- podgld widoku z kamery domofonu- otwieranie furtki- otwieranie/zamykanie bramy wjazdowej-CZ-Aplikace uren pro spojen s domovnm telefonem.Umouje:- pijmat voln- vst hlasov hovor- nhled v pohledu kamery domovnho telefonu- otevrat branku- otevrat/zavrat vjezdovou brnu-SK-Aplikcia je uren pre spojenie s domofnom.Umouje:- prijmanie hovorov- uskutoovanie hlasovch hovorov- nhad z kamery domofnu- otvranie brnky- otvranie/zatvranie vjazdovej brny www.domophone.eu
Price USD0
License Free
File Size 15.46 MB
Version 1.3.4
Operating System iOS
System Requirements Compatible with: iphone3gs, iphone4, ipodtouchfourthgen, ipad2wifi, ipad23g, iphone4s, ipadthirdgen, ipadthirdgen4g, iphone5, ipodtouchfifthgen, ipadfourthgen, ipadfourthgen4g, ipadmini, ipadmini4g, iphone3gs, iphone4, ipodtouchfourthgen, ipad2wifi, ipad23g, iphone4s, ipadthirdgen, ipadthirdgen4g, iphone5, ipodtouchfifthgen, ipadfourthgen, ipadfourthgen4g, ipadmini, ipadmini4g