LIZ-Rozpoznawanie chwastw

Bezpatna aplikacja LIZ-Rozpoznawanie chwastw umoliwia szybkie i jednoznaczne rozpoznanie 137 chwastw dwuliciennych i 35 jednoliciennych spotykanych w burakach cukrowych. Przy pomocy wielu piktogramw mona rozpozna specyficzne cechy organy rolin. Poszczeglne chwasty dwulicienne i jednolicienne s dokadnie opisane (kiekowanie, licienie, odyga, itd.) i przedstawione na wielu zdjciach w rnych stadiach rozwojowych. Rozpoznanie chwastw dwuliciennych i jednoliciennych nastpuje bez poczenia z internetem, niestety do przegldania zdj konieczne jest pocznie online. W/w App powstaa przy wsppracy LIZ, BISZ, IRS, IRBAB/KBIVB, ITB, Nordic Sugar, British Sugar, AIMCRA, BETA i SFZ/CBS.
License Free
Version 3.2
Operating System iOS
System Requirements Compatible with: iphone3gs, iphone4, ipodtouchfourthgen, ipad2wifi, ipad23g, iphone4s, ipadthirdgen, ipadthirdgen4g, iphone5, ipodtouchfifthgen, ipadfourthgen, ipadfourthgen4g, ipadmini, ipadmini4g