P&G Khch hng thn thit

P&G lun khng ngng n lc mang li nhng li ch thit thc cho khch hng ca mnh. Mt trong nhng n lc l Chng trnh chm sc khch hng thn thit P&G.Khch hng thn thit P&G l ng dng c xy dng trn nn tng di ng nhm h tr cho chng trnh khch hng thn thit. Thng qua ng dng ny, P&G mong mun khch hng s c tn hng nhng u i, chm sc tt nht thay cho li tri n ca mnh.Nhng tnh nng chnh ca ng dng:- Hin th thng tin c nhn v thng tin chng trnh thnh vin- Cung cp cc bo co doanh s, t a ra chin lc kinh doanh ph hp- Hin th cc hot ng tng tc: thc hin nhim v tch ly,- Cp nht cc tin tc khuyn mi.- Th hin cc danh mc sn phm/ qu tng dnh ring cho thnh vinP&G s khng ngng nng cp v ci thin cht lng ng dng cng nh chng trnh thnh vin, nhm mang li nhng tnh nng mi nht phc v tt hn cho nhu cu ca khch hng.
Price USD 0
License Free
Version 0.0.2.2
Operating System Android
System Requirements Requires Android 4.4 and up