An Vit Healthcare

Cng ty C phn u t thit b y t An Vit c thnh lp t nm 2008, sau nhiu nm hnh thnh v pht trin vi nhng n lc i ln khng ngng vn ln tr thnh mt trong nhng doanh nghip cung cp Trang Thit b Y t ln nht Vit Nam.Hin nay, Cng ty C phn u t thit b y t An Vit l nh phn phi chnh thc cc sn phm thit b y t ca cc hng ni ting trn ton th gii nh Samsung Medison, GE Healthcare, Medtronic, Johnson&Johnson, Abbott... Sn phm ca chng ti bao gm cho cc chuyn khoa chnh nh:- Chn on hnh nh- Sn ph khoa- Tim mch- Phng m- Xt nghim- Hi sc cp cp cu- Nhi khoa Mc tiu m chng ti ang vn ti l tr thnh mt i tc ng tin cy ca qu khch hng. V vy, chng ti lun lun khng ngng nng cao cht lng i ng nhn vin, tng cng hp tc vi cc i tc trong v ngoi nc, nhm mang li cho khch hng nhng li ch cao nht. Chng ti cam kt cung cp nhng sn phm v dch v c cht lng tt nht, c ngun gc tin cy, phc v cho cng tc khm cha bnh trong c nc. Nhm mang li cho khch hng nhng li ch cao nht, l mi lin lc, gn kt gia Qu khch hng v Cng ty chng ti th ng dng ANVIET Healthcare ca cng ty chng ti ra i vi nhng chc nng ni tri ca ng dng chm sc khch hng.- Lin tc cp nht kin thc y hc mi, chng trnh tri n, hi ngh, hi tho.- Bn thng bo v cho khch hng khi c s kin v chng trnh khuyn mi, tri n khch hng.- Giao din d s dng, ngay c khi Qu khch l nhng ngi bn rn nht.- ng dng chy mt m, tc truy cp nhanh chng.- C s bo mt d liu tuyt i.ANVIET Healthcare ng cp cng ng dng chm sc khch hng. Khch hng hon ton yn tm v mt cht lng cng nh v mt tinh thn. Lun nim n vi cht lng dch v cng nh gi thnh a ra. Cam kt mc tiu v li ch khch hng lun c t ln hng u.+ Lin tc cp nht cc thng tin mi v sn phm, cng ngh, chng trnh hi ngh, hi tho khoa hc c gi tr.+ Dch v sau bn hng vi s h tr tuyt vi.+ Gi thnh u i cng nhiu chng trnh u i min ph.+ C hi s hu ng dng vi cng ngh hng u ca th gii.ANVIET Healthcare App chm sc khch hng cam kt cng ng hnh vi Qu khch hng mi lc, mi ni v mi thi im!
Price USD 0
License Free
Version 1.0.1
Operating System iOS
System Requirements Requires iOS 9.0 or later. Compatible with iPhone, iPad, and iPod touch.