Cng ty phn mm Hn Quang c thnh lp vo nm 2006. Chng ti cung cp cc gii php phn mm tin tin v hiu qu cho nhiu lnh vc khc nhau v cho nhiu quc gia.Chng ti khng ch n thun cung cp mt ng dng phn mm m chng ti c kh nng cung cp mt gii php tng th v dch v cho mi lnh vc bng cc gii php tin tin v nhng chuyn gia l nhng ngi c rt nhiu kinh nghim trong vic thit k, pht trin, t vn, trin khai cc h thng nh ti chnh, phn phi, sn xut cho nhiu cng ty v tp on ln.Cch tip cn ca chng ti vi vic c t v trin khai d n vi nhng phng php trin khai hin i v hiu qu s m bo p ng yu cu khch hng v tin trin khai vi ri ro v chi ph thp nht.Bn cnh vic cung cp gii php phn mm chng ti cng rt ch trng n dch v hu mi. Chng ti xem dch v ny l mt trong cc mc tiu trng tm m chng ti cn u t nhiu ngun lc. Trung tm h tr khch hng ca chng ti lun c gng cung cp dch v hu mi chuyn nghip tha mn mi khch hng. Chng ti xy dng quy trnh chm sc khch hng tiu chun v h thng phn mm qun l h tr nhm nng cao cht lng dch v v to mi quan h lu di vi khch hng.Chng ti lun trn trng v nh gi cao cc kin ng gp ca khch hng v sn phm v dch v ca chng ti. Nhng kin ny s c thu thp nh gi phn v phn tch cn thn; hu ht cc kin ng gp ny s c cp nht, tch hp v sn phm v dch v ca chng ti. iu ny gip cho sn phm v dch v ca chng ti p ng yu cu khch hng tt hn v tnh kh thi cao hn.Lu : ng dng lun lun bt nh v ton cu GPS. iu ny lm nh hng n thi gian s dng pin ca thit b.
PriceUSD0
LicenseFree
File Size6.74 MB
Version3.0.1
Operating System iOS
System RequirementsCompatible with: ipad2wifi, ipad23g, ipadthirdgen, ipadthirdgen4g, ipadfourthgen, ipadfourthgen4g, ipadmini, ipadmini4g