Aplikacje mobilne relacji inwestorskich robione przez Postnuclear S.A. umoliwiaj zrobienie bardzo wysoko customizowanej wersji aplikacji dla kadej spki giedowej z New Connect i GPW.Korzystanie z aplikacji umoliwia korzystanie z szeregu funkcjonalnoci niezwykle atrakcyjnych z perspektywy kadego Inwestora, podanych w intuicyjnej i innowacyjnej formie. Do rk Inwestorw oddajemy narzdzie pozwalajce:- sprawdzi biecy i archiwalny kurs akcji oraz wolumen obrotu- zapozna si ze wszystkimi danymi finansowymi publikowanymi przez spk.- w prosty sposb obliczy zysk z inwestycji w akcje- zapoznawa si z komunikatami EBI/ESPI oraz raportami biecymi wraz z zacznikami i moliwoci otrzymywania notyfikacji w przypadku pojawienia si nowych informacji- uzyska dostp do kalendarium interesujcych wydarze w spkach- otrzyma informacje o dziaalnoci spek, aktualnym skadzie zarzdu i wygodny dostp do danych teleadresowych.
Price USD0
License Free
File Size 3.16 MB
Version 1.0.1
Operating System iOS
System Requirements Compatible with: iphone4, iphone4, ipad2wifi, ipad2wifi, ipad23g, ipad23g, iphone4s, iphone4s, ipadthirdgen, ipadthirdgen, ipadthirdgen4g, ipadthirdgen4g, iphone5, iphone5, ipodtouchfifthgen, ipodtouchfifthgen, ipadfourthgen, ipadfourthgen, ipadfourthgen4g, ipadfourthgen4g, ipadmini, ipadmini, ipadmini4g, ipadmini4g