M xc thc OTP (One Time Password) l mt khu dng 1 ln, c s dng khi thc hin tnh nng bo mt ng nhp ti khon v thanh ton trc tuyn trn h thng.App SAO OTP l ng dng gip bn ly m OTP min ph v nhanh chng. Vi tnh nng bo mt mi ny, bn s hon ton yn tm ng nhp vo ti khon, cng ng nhp SSO bng cch ly m xc thc OTP qua di ng.
Price USD0
License Free
File Size 1.97 MB
Version 1.2
Operating System iOS
System Requirements Compatible with: iphone3gs, iphone3gs, iphone4, iphone4, ipodtouchfourthgen, ipodtouchfourthgen, ipad2wifi, ipad2wifi, ipad23g, ipad23g, iphone4s, iphone4s, ipadthirdgen, ipadthirdgen, ipadthirdgen4g, ipadthirdgen4g, iphone5, iphone5, ipodtouchfifthgen, ipodtouchfifthgen, ipadfourthgen, ipadfourthgen, ipadfourthgen4g, ipadfourthgen4g, ipadmini, ipadmini, ipadmini4g, ipadmini4g