Tauron IR

Aplikacja mobilna Tauron IR jest dedykowana przede wszystkim obecnym i przyszym akcjonariuszom TAURON Polska Energia S.A. Aplikacja umoliwia dostp do najwaniejszych z perspektywy inwestora informacji o Grupie TAURON, takich jak:- raporty biece i okresowe,- informacje prasowe,- aktualny i historyczny kurs akcji TAURON z moliwoci porwnania z gwnymi indeksami giedowymi,- kalkulator inwestorski pozwalajcy obliczy stop zwrotu z inwestycji w akcje TAURON,- relacje video z konferencji wynikowych oraz walnych zgromadze,- kalendarz inwestora,- bezporednie dane kontaktowe do Biura Relacji Inwestorskich.Aplikacja mobilna jest kolejnym narzdziem relacji inwestorskich wdroonym przez TAURON Polska Energia majcym na celu budowanie trwaych relacji ze rodowiskiem inwestorskim.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Mobile Tauron IR is dedicated primarily current and future shareholders of TAURON Poland Energia SA The application provides access to the most important from an investor perspective information about the TAURON Group such as:- Current and periodic reports,- Press releases,- Current and historical stock price TAURON with the possibility of comparison with the major market indices,- Investor calculator allows to calculate the return on investment in shares TAURON- Video reports from the conference and the resulting general meetings,- Calendar investor- Direct contact the Office of Investor Relations.The mobile application is another tool for investor relations implemented by TAURON Polish Energy aimed at building lasting relationships with the investor community.
Price USD 0
License Free
File Size 38.36 MB
Version 1.17
Operating System iOS
System Requirements Compatible with: iphone4, iphone4, ipad2wifi, ipad2wifi, ipad23g, ipad23g, iphone4s, iphone4s, ipadthirdgen, ipadthirdgen, ipadthirdgen4g, ipadthirdgen4g, iphone5, iphone5, ipodtouchfifthgen, ipodtouchfifthgen, ipadfourthgen, ipadfourthgen, ipadfourthgen4g, ipadfourthgen4g, ipadmini, ipadmini, ipadmini4g, ipadmini4g