mFi=Po AJPES

Slovenian description:mFi-Po AJPES kljune informacije o poslovnih subjektih na vaem pametnem telefonu; BREZPLANO.Aplikacija mFi-PO AJPES omogoa brezplaen prikaz najpomembnejih javnih podatkov iz Poslovnega registra Slovenije (ePRS) ter najpomembnejih finannih kazalcev in grafinih kazalnikov sprememb na podlagi letnih raunovodskih poroil (JOLP) za gospodarske drube, samostojne podjetnike in zadruge. Kazalniki sprememb le-te prikazujejo glede na predhodno leto ter gibanje v zadnjih petih letih. Na njihovi podlagi boste laje sprejeli odloitev, ali potrebujete bonitetno oceno S.BON AJPES, ki izkazuje kreditno ali plailno tveganje vaega sedanjega ali bodoega poslovnega partnerja. Bonitetno oceno lahko enostavno naroite prek spletnega portala (eS.BON).Za ostale poslovne subjekte so na voljo podatki iz Poslovnega registra Slovenije.Podatki mFi-PO AJPES, ki se med letom spreminjajo, se dnevno osveujejo.English description:The mFi-Po AJPES - key business information on Slovenian companies on your smartphone, FREE OF CHARGE.Access publicly available data from the Slovenian Business Register (ePRS) and most important financial indicators and ratios from the up-to date annual financial reports (JOLP) for companies, sole proprietors and cooperatives. Graphic inserts for each indicator show changes compared to the previous year values and five year trend. This basic data for each business entity will help you to decide whether you need a credit rating S.BON AJPES, showing credit or default risk of your current or prospective business partner. Credit rating can easily be ordered via the web portal (eS.BON).For other business entities, data from the Slovenian Business Register are also available.mFi-Po AJPES data which vary during the year are daily updated.
Price USD 0
License Free
File Size 1.13 MB
Version 1.1.1
Operating System iOS
System Requirements Compatible with: iphone3gs, iphone3gs, ipadwifi, ipadwifi, ipad3g, ipad3g, ipodtouchthirdgen, ipodtouchthirdgen, iphone4, iphone4, ipodtouchfourthgen, ipodtouchfourthgen, ipad2wifi, ipad2wifi, ipad23g, ipad23g, iphone4s, iphone4s, ipadthirdgen, ipadthirdgen, ipadthirdgen4g, ipadthirdgen4g, iphone5, iphone5, ipodtouchfifthgen, ipodtouchfifthgen, ipadfourthgen, ipadfourthgen, ipadfourthgen4g, ipadfourthgen4g, ipadmini, ipadmini, ipadmini4g, ipadmini4g