A simple app with a wide range of uses as documentation of the work performed, documented deviation, documented inspection, documented condition of everything imaginable equipment, documented accident / injury. Alpha + doc generating a pdf report that easily can be sent as attachments in e-mail straight to the recipient, or if you are a droppbox user, you uploaded it directly in to your Dropbox.Visit our website for more information www.alphapluss.com in multiple languages.En enkel app med stort bruksomrade til bruk ved dokumentasjon av utfrt arbeid, dokumentert avvik, dokumentert kontroll, dokumentert tillstand pa alt tenkelig utstyr, dokumentert ulykke/skade, som generer en pdf rapport som enkelt sendes som vedlegg i mail direkte til nsket mottager, eller om du har innstallert droppbox kan du lastet den direkte opp I dropboxen din.Ga til var hjemmeside: www.alphapluss.com for mer informasjon om Alpha + System
Price USD2.99
License Purchase
File Size 2.44 MB
Version 1.0
Operating System iOS
System Requirements Compatible with: iphone3gs, iphone3gs, iphone4, iphone4, ipodtouchfourthgen, ipodtouchfourthgen, ipad2wifi, ipad2wifi, ipad23g, ipad23g, iphone4s, iphone4s, ipadthirdgen, ipadthirdgen, ipadthirdgen4g, ipadthirdgen4g, iphone5, iphone5, ipodtouchfifthgen, ipodtouchfifthgen, ipadfourthgen, ipadfourthgen, ipadfourthgen4g, ipadfourthgen4g, ipadmini, ipadmini, ipadmini4g, ipadmini4g