IZIO - V prvn informan systmVechno je jednou poprv.Jist si pamatujete na v prvn firemn pota, na vaeho prvnho zamstnance, prvnho zkaznka nebo na vae prvn firemn auto. Urit. Byly to dleit milnky v historii va firmy. S tm, jak roste vae firma, piel as pst budoucnost vaeho podnikn a podit si prvn informan systm. Podit si IZIO.Pokud vm pibvaj zakzky, IZIO vm je vechny doke evidovat a hldat jejich ziskovost. Pokud roziujete pracovn tm, IZIO vm pome nejen zadvat koly svm zamstnancm, ale mt dokonal pehled o vykazovn prce.Dky tomu pesn vte o asov nronosti a finannm pnosu konkrtn zakzky. Pokud vm roste portfolio zkaznk a dodavatel, IZIO vm pome tak v oblasti zen vztah s nimi. K tomu vemu vm IZIO pin vekerou obchodn statistiku i vydatnou pomoc pi fakturaci.A pokud velmi asto cestujete za obchodem nebo jste s rodinou mimo firmu, IZIO vm umon kontrolovat firmu odkudkoliv sta mt pota nebo iPhone a pipojen k internetu.Aplikace vm umon: Pehled zakzek, monost vytvet nov zakzky, mnit jejich daje, mnit stavy Grafick zobrazen stavu zakzky Pehled zznam a kol napojench na zakzky Pehled vykzan prce, nkup a vdaj smonost editace Pehled klient a dodavatel v. kompletn editace Pehled kontaktnch osob, zznam a kol napojench na klienty a dodavatele Moje zadan i obdren koly v. jejich kompletn sprvy, vytven novch kol, vykzan prce, zmna stav Monost vkldat zznamy v. fotografie ve form plohy Pipomnn zznam jinm osobm Pehled pipomnek, notifikace pi pchodu nov pipomnky Statistiky vykzan prce, zakzek i fakturacStaen aplikace je zdarma. Po jejm sputn mete ihned otestovat jej funknost na ukzkovch datech bez nutnosti zaloen tu.Pokud si pejete propojit mobiln aplikaci sva firmou, kterou jste si zaloili na strnkch IZIO, budete potebovat I (stejn jako pro zaloen tu), login a heslo (stejn jako do aplikace na potai). Pro zajitn bezpenho pstupu kvaim datm je nutn v mobiln telefon nejdv autorizovat na potai.This application is in Czech language only! Let us know if you are interested in any localization.Application IZIO is a mobile version of PC information system IZIO.
Price USD0
License Free
File Size 13.14 MB
Version 2.7
Operating System iOS
System Requirements Compatible with: iphone4, iphone4, ipad2wifi, ipad2wifi, ipad23g, ipad23g, iphone4s, iphone4s, ipadthirdgen, ipadthirdgen, ipadthirdgen4g, ipadthirdgen4g, iphone5, iphone5, ipodtouchfifthgen, ipodtouchfifthgen, ipadfourthgen, ipadfourthgen, ipadfourthgen4g, ipadfourthgen4g, ipadmini, ipadmini, ipadmini4g, ipadmini4g