Kvalita z naich reginov

[INFO] This is NOT an English app.Aplikcia Kvalita z naich reginov je uren na podporu predaja a kontrolu vrobkov a produktov, ktor s oznaen znakou Kvalita z naich reginov.Pomocou aplikcie zistte, i vrobok alebo produkt nesie znaku Kvalita z naich reginov oprvnene, dozviete sa o om a o spolonosti, ktor ho vyrba,zaujmav informcie a vetky novinky, ktor pre Vs pripravila.Nasnmajte EAN kd vrobku alebo produktu, ktor je oznaen znakou Kvalita z naich reginov.Po nasnman EAN kdu sa zobrazia:informcie o produkteinformcie o vrobcovitrvanie platnosti licencienovinkyPokia produkt nebude njden alebo sa zobraz informcia o neplatnej Licencii, kontaktujte ns prostrednctvom polka Hlsenie neoprvnenho pouvania.Projekt Kvalita z naich reginov je projekt spoloenskej zodpovednosti.Jeho hlavnm cieom je:podpora slovenskch prvovrobcov a vrobcov,zvenie objemu predaja a podielu slovenskch vrobkov a produktov,vzdelvanie spotrebiteov.Vetky vrobky a produkty oznaen znakou Kvalita z naich reginov s od slovenskch vrobcov a spaj vetky atribty vrobku alebo produktu vyrobenho na Slovensku poda Pravidiel a podmienok pre udeovanie Licencie na pouvanie znaky Kvalita z naich reginov. Viac informci na www.kvalitaznasichregionov.sk.Nkupom vrobku alebo produktu oznaenho znakou Kvalita z naich reginov ste prispeli k zlepeniu slovenskej ekonomiky a ku skvalitneniu ivota v naej spolonosti.akujeme, e spolu vytvrame lepie Slovensko!
LicenseFree
Version1.0.3
Operating System iOS
System RequirementsCompatible with: iphone3gs, iphone3gs, ipadwifi, ipadwifi, ipad3g, ipad3g, ipodtouchthirdgen, ipodtouchthirdgen, iphone4, iphone4, ipodtouchfourthgen, ipodtouchfourthgen, ipad2wifi, ipad2wifi, ipad23g, ipad23g, iphone4s, iphone4s, ipadthirdgen, ipadthirdgen, ipadthirdgen4g, ipadthirdgen4g, iphone5, iphone5, ipodtouchfifthgen, ipodtouchfifthgen, ipadfourthgen, ipadfourthgen, ipadfourthgen4g, ipadfourthgen4g, ipadmini, ipadmini, ipadmini4g, ipadmini4g