Dobro doli na mobilnu aplikaciju COMBIS konferencije!COMBIS je za Vas razvio besplatnu mobilnu aplikaciju koja omoguuje brz i jednostavan pregled cjelokupnog programa COMBIS konferencije, kako biste u svakoj prilici imali trenutan pristup svim informacijama o predavanjima te ostalim sadrajima koji Vas oekuju na konferenciji. Pokretanjem aplikacije bit ete u mogunosti koristiti Va jedinstveni QR (Quick Response) kod kojim se moete registrirati na smu konferenciju, kao i na svako pojedino predavanje. COMBIS konferencija sredinje je godinje dogaanje tvrtke COMBIS koja prua cjelovita ICT rjeenja u skladu s potrebama i zahtjevima korisnika, s naglaskom na individualnom pristupu svakom pojedinom korisniku. Rije je o tradicionalnom regionalnom okupljanju ICT strunjaka gdje moete iz prve ruke saznati najnovije tehnoloke trendove. COMBIS konferencija je specifina i jedinstvena jer je:- namijenjena iskljuivo krajnjim korisnicima ICT usluga i rjeenja,- usmjerena na financijski i telekomunikacijski sektor te industriju i dravnu upravu,- fokus stavljen na sofisticirana kompleksna poslovna rjeenja, a ne na pojedine proizvode,- podjednaka zastupljenost svih segmenata ICT poslovanja, od aplikacija preko usluga i IT infrastrukture pa do komunikacijske tehnologije,- odlikuje raznolikost predstavljenih rjeenja i neovisnost o tehnologiji..Welcome to COMBIS Conference mobile application!COMBIS has developed a free mobile application which enables complete insight into entire Conference programme fast and easy, so in every moment you would have instantaneous access to all information about presentations and other contents that await you at the COMBIS Conference. Application offers you the possibility to use your unique QR (Quick Response) code to register to the Conference and every presentation.COMBIS Conference is a central annual event of COMBIS, company that provides whole ICT solutions according to specific customer needs and demands, with emphasis on individual approach to each customer. COMBIS Conference is a traditional regional ICT experts meeting point where you can get first hand insight in most recent technology trends. COMBIS Conference is unique and specific because it:- is the only ICT conference in Croatia intended exclusively for end users of ICT solutions and services- is aimed towards end users in financial and telecommunications sector, public administration and industry- puts focus on sophisticated complex business solutions instead on particular products,- represents equally all segments in ICT businesses, from applications through services and IT infrastructure to communication technologies,- is distinguished by diversity of presented solutions and technical independency.
License Free
Version 4.0.2
Operating System iOS
System Requirements Compatible with: iphone3gs, iphone4, ipodtouchfourthgen, ipad2wifi, ipad23g, iphone4s, ipadthirdgen, ipadthirdgen4g, iphone5, ipodtouchfifthgen, ipadfourthgen, ipadfourthgen4g, ipadmini, ipadmini4g